‘TIME FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!’

Op 1 januari 2020 bestaat Medical Dynamics 25 jaar!

Medical Dynamics werd in 1995 opgericht door François Verhees en is op 1 januari 2020 alweer 25 jaar jong.
Medical Dynamics heeft de afgelopen 25 jaar met veel plezier de Nederlandse ziekenhuizen en privé-klinieken bediend.
Vanaf dag één ligt de focus op ‘womens healthcare’. Medical Dynamics heeft de disciplines gynaecologie en obstetrie nog steeds hoog in het vaandel staan, daarnaast zijn er ook producten in ons assortiment die hun spin-off hebben naar andere disciplines zoals urologie en chirurgie.
De afgelopen 25 jaar is een succesvolle samenwerking gebleken tussen de ziekenhuizen en Medical Dynamics.
Je kunt allang niet meer van een start up spreken maar het karakter is niet sterk veranderd.
Als onafhankelijke distributeur adopteren wij namelijk jaarlijks nieuwe producten in ons assortiment. De keuze om producten naar de markt te brengen bepalen wij samen met u.
Samen wordt er gekeken of een product geschikt is voor de Nederlandse markt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de zorg.
Het is onze taak om de eindgebruikers te informeren over alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn op hun vakgebied. Een bekende terugkerende vraag van de klanten tijdens de congressen waar Medical Dynamics exposeert is dan ook: ‘En, wat is er nu weer voor nieuws?’ Van die nieuwe producten is er over een periode van 25 jaar een mooi aantal dat elke dag hun toegevoegde waarde in de Nederlandse ziekenhuizen bewijst.
Het afgelopen decennium is er veel wet- en regelgeving bijgekomen die zeer bepalend is voor het speelveld tussen klant en leverancier.
Team Medical Dynamics streeft altijd naar een toegankelijke en open relatie met alle betrokken beslissers binnen de ziekenhuizen, waarbij het leveren van kwaliteitsproducten, advies, service, training en continuïteit belangrijke pijlers zijn.
Wij hopen u ook de komende 25 jaar van dienst te mogen zijn als onafhankelijke leverancier van medical devices op de Nederlandse markt.

Hartelijke groet,
Team Medical Dynamics