Hegenberger Retractor

VERBETER HET POST-PARTUM HECHTEN!

  • Gemaakt om de kwaliteit van het hechten te verbeteren
  • Zeer goede exposure van perineum trauma
  • Minder stress en pijn voor de patiënt
  • Hechten gaat sneller
  • Geen collega nodig om te helpen
  • Betere trainingsmogelijkheden
  • Vermindert het risico op prikincidenten

Hegenberger retractor instructiefilm