Romplus Vruchtwater detectie test

ROM plus, sneltest om betrouwbaar gebroken vliezen te detecteren. ROM plus kan twee unieke eiwitten, IGFBP-1 alszijnde het placenta proteïne PP12 en het Alpha-Fetoproteïne AFP,  in het vruchtwater aantonen.

Doordat de antilichamen in de cassette op de twee eiwitten kunnen reageren, is de sensitiviteit op 99,5-100% berekend. Dit hoge percentage wordt tevens bewerkstelligd door de manier waarop ROM plus meet: monoclonal en polyclonal ! Hiermee worden wordt ook de reeds gedegradeerde proteïnes post ROM gemeten. ROM plus kan altijd en op elk moment gebruikt worden. ROM plus heeft geen tijdslimiet en beperkingen op dit gebied.

  • Test op twee eiwitten: IGFBP-1 (PP12) en AFP
  • Korte afnametijd van 15 seconden
  • Afbreekbaar wattenstokje.
  • Bij omvallen van containertje: geen verspilling van reagens.

Download hieronder de publicaties en evidenced based onderzoeken